Een wervingsplan

Dit wervingsplan is op maat van de jeugdhuissector. Het is een handig instrument om je werving op een toffe en geslaagde manier aan te pakken.

Bezint eer ge begint

Een wervingscampagne opzetten vraagt voorbereiding. Zoek een antwoord op volgende vragen:

 • Wat is ons imago, hoe zijn we gekend?
 • Voor welke taken zoeken we vrijwilligers?
 • Wat hebben we te bieden?
 • Welke middelen hebben we en waarop kunnen we een beroep doen?

De opdracht

Omschrijf zo goed mogelijk naar wie je op zoek bent en wat je verwacht. Op basis hiervan stel je een profiel op van de medewerkers die je nodig hebt. Zo kan je gericht op zoek gaan naar mensen.

De boodschap

Je boodschap moet mensen overtuigen. Denk dus goed na over wat je gaat vertellen en hoe je dat gaat doen.
Wat mag je zeker niet vergeten te vertellen:

 • informatie over de werking van het jeugdhuis;
 • een taakomschrijving (Waarvoor zoek je medewerkers?);
 • het engagement (Wat verwacht je? Duur, intensiteit …);
 • het 'type' medewerker dat je zoekt (Waarom spreek je hem of haar aan?)
 • de return (Wat heb je te bieden? Wat krijgt de vrijwilliger in ruil voor zijn engagement?);
 • praktische afspraken i.v.m. de procedure (Hoelang heeft de persoon nog bedenktijd? Bij wie kan hij terecht met vragen?).

Wervingsmethodes

De manier waarop je mensen aanspreekt, is belangrijk voor het uiteindelijke resultaat. Kies voor een frisse en aantrekkelijke aanpak.

Een aantal mogelijke methodes:

 • persoonlijk aanspreken;
 • mond-tot-mondreclame;
 • advertentie in je jeugdhuistijdschrift;
 • promotie via sociale netwerksites op internet.

Welkom

Het onthaal van nieuwe medewerkers heeft een grote invloed op hun beslissing om zich al dan niet verder te engageren. Een eerste indruk is heel belangrijk. Je medewerkers moeten zich welkom voelen in de groep.

Je ontwikkelt best een onthaalbeleid voor alle nieuwe medewerkers. Hierin bepaal je welke informatie en ondersteuning je geeft aan nieuwe medewerkers en hoe je hen begeleidt bij hun integratie binnen de vrijwilligersgroep.

Tip: Werk met een peter- en meterschap.
Iedere nieuwkomer krijgt een meter of peter toegewezen. Die is zijn/haar aanspreekpunt en kan de nieuwe vrijwilliger informatie geven rond bepaalde zaken, kan dingen vertellen over het verloop van vergaderingen …

Evaluatie

Tijdens de wervingsperiode kan je het draaiboek er af en toe bijnemen en kijken of de vooropgestelde planning nog overeenkomt met de realiteit. Uiteindelijk kan een eindevaluatie gemaakt worden. Heb je je doel bereikt? Heb je nieuwe leden kunnen betrekken? Heb je nieuwe medewerkers gevonden? Evalueren is een noodzakelijke stap. Enkel zo kan je tijdig bijsturen.