Drie categorieën

In de praktijk moet een jeugdhuis zich aan de beperkingen van één van de drie categorieën houden. De belangrijkste principes daarbij zijn:

  • Er wordt gemeten over een gemiddelde. Dat wil zeggen dat het geluid dus mag pieken (zowel boven als onder de norm), maar dat het gemiddelde na respectievelijk een kwartier of een uur onder de limiet moet blijven.
  • Er is een absoluut maximum van 100 dB(A)LAeq,60min. Niemand mag hier boven gaan. Zelfs niet indien je gebouw zo goed is geïsoleerd dat het ook dan geen geluidsoverlast veroorzaakt.
  • Per categorie zijn er voorwaarden en flankerende maatregelen.

Afhankelijk van hoeveel geluid je wil produceren, kies je voor een bepaalde categorie binnen de VLAREM.

  • een geluidsniveau van maximum 85 dB(A)LAeq,15min. = CAT. 1
  • een geluidsniveau van maximum 95 dB(A)LAeq,15min. = CAT. 2 = VLAREM KLASSE III
  • een geluidsniveau van maximum 100 dB(A)LAeq,60min. = CAT. 3 = VLAREM KLASSE II

CAT. 1: Een geluidsniveau van maximum 85 Db(A)LAeq, 15min.

Wie maximum 85 dB(A)LAeq,15min. wil produceren, heeft het gemakkelijk. Je valt dan in categorie 1 en moet niets doen. Wees je er wel van bewust dat je dan een ‘stil’ jeugdhuis bent. 85 dB(A)LAeq,15min. wil zeggen dat je geen fuiven, concerten of deejayavonden organiseert. Er speelt in jouw jeugdhuis enkel (stille) achtergrondmuziek.

CAT. 2: Een geluidsniveau van maximum 95 Db(A)LAeq, 15min.

Wie wil gaan voor een maximum geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min. moet iets ondernemen. Deze jeugdhuizen vallen onder categorie 2 en moeten éénmalig een melding doen bij hun CBS (College van Burgemeester en Schepenen). Het jeugdhuis valt dan onder de bepalingen van VLAREM, meldingsklasse 3. Een akoestisch onderzoek is in principe niet nodig. Een meettoestel of een geluidsbegrenzer is wel nodig. Want je bent verplicht om gedurende je volledige activiteit het geluid te meten, zowel voor elektronisch versterkte muziek als achtergrondgeluid. Wie liever niet meet, kan ook kiezen voor het installeren van een geluidsbegrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt.

Af en toe meer?

Wat als een geluidsniveau van maximum 95 dB(A)LAeq,15min. over het algemeen wel goed is, maar je toch af en toe een echte muziekactiviteit wil organiseren? Je moet dan nog steeds geen milieuvergunning aanvragen. Je kan aan je CBS een uitzondering vragen voor maximaal 12 muziekactiviteiten per jaar. En/of voor muziekactiviteiten die plaatsvinden tussen 12u en 24u en niet langer duren van 3 uur. Met andere woorden, als je toestemming krijgt van het CBS kan je twaalf fuiven of festivalletjes per jaar organiseren en nog een pak concertavonden. Op deze uitzonderlijke activiteiten moet je wel een aantal extra zaken doen.

  • Er moet een duidelijke visuele indicatie zijn van het geluidsniveau. Minstens de verantwoordelijke moeten kunnen zien hoeveel geluid er geproduceerd wordt.
  • Je moet het geluidsniveau van de activiteit registreren en minstens één maand bijhouden.

CAT. 3: Een geluidsniveau van maximum 100 Db(A)LAeq, 60min.

Is een maximum geluidsniveau van 95 dB(A)LAeq,15min. in combinatie met de uitzonderingen voor jouw jeugdhuis nog niet genoeg? Dan kan je een milieuvergunning klasse 2 aanvragen (rubriek 32.1 VLAREM-I ). Je valt dan onder categorie 3. Als je de aanvraagprocedure doorlopen hebt, krijg je als alles in orde is toelating om zoveel muziekactiviteiten te organiseren als je wil. Je mag dan in het beste geval maximum 100dB(A)LAeq,60min. produceren. In de praktijk ligt dat maximum vaak zelfs onder de 95dB(A).