De sollicitatie-commissie en de samenstelling van de jury

Drie of vier mensen vormen samen een sollicitatiecommissie. Meer is niet nodig om een goed zicht te krijgen op interessante kandidaten. Het is aan te raden om twee à drie leden van de werkgroep personeel te versterken met minstens één externe persoon die het jeugdhuis kent en/of ervaring heeft met sollicitaties.

Tips:

  • Probeer verschillende actoren te betrekken in de jury. Het jeugdhuis heeft vrijwilligers, bestuurders, een of meerdere beroepskrachten, wordt ondersteund door de gemeente of de stad, heeft partnerorganisaties, is lid van Formaat,… Dit zijn allen actoren die relevante kennis en belangen hebben rond het jeugdhuis. Een goed samengestelde jury zorgt er bovendien voor dat de selectiecommissie een volledig beeld kan vormen over de sollicitanten. Een vrijwilliger kan vragen stellen over het omgaan met vrijwilligers en kan daar ook een oordeel over vormen, iemand van de jeugddienst kan weer meer gerichte vragen stellen over subsidies, Formaat heeft een helikoptervisie over de verschillende projecten en de medewerkers.
  • Stel jezelf in de plaats van de sollicitant. Hoewel jeugdhuizen voor een groot stuk op minderjarigen draaien, is het wenselijk om er ook hier voor te zorgen dat er evenwicht is. Een jury waar alleen minderjarigen in zetelen kan sollicitanten afschrikken of de indruk geven dat het jeugdhuis niet professioneel is.
  • Vermijd belangenvermenging. Soms is het onvermijdelijk dat mensen uit de jury ook kandidaten kennen waarover ze moeten oordelen. Vraag de jury telkens op voorhand om eventuele persoonlijke banden op tafel te leggen, vermijd dat familie, huisgenoten, vrienden… over elkaar oordelen. Let wel: het is niet fout om je oor te luister te leggen bij mensen uit het jeugdhuis om te zien of zij niemand kennen die in aanmerking zou kunnen komen. Zij kennen het jeugdhuis en kunnen mogelijks een inschatting maken of iemand in die setting past.
  • Passen personeelsleden van het jeugdhuis in de jury? Argumenten voor: het personeel dient dagelijks met deze persoon samen te werken, is zelf deskundig wat betreft werken in een jeugdhuis en kan dus ook beter oordelen over de deskundigheid van de kandidaten. Argumenten contra: personeel vertrekt te veel vanuit hun eigen visie op de job en laat te weinig ruimte voor vernieuwende ideeën van een mogelijk toekomstige collega…
  • Spreek vooraf af wie wat doet tijdens de jury: Wie leidt het gesprek? Wie biedt de sollicitant iets te drinken aan? Wie stelt lastige vragen? …
  • Houd de jury compact. Jury’s zijn op zich al intimiderend, wat voor een aantal kandidaten in het nadeel kan spelen. Zorg daarom dat de jury niet te groot is. Drie tot vier juryleden zijn aangewezen, niet meer. Een jury van drie tot vier leden zorgt er voor dat je je mening makkelijker kan aftoetsen bij elkaar