Controlemetingen

De handhaver moet een speciale opleiding gevolgd hebben dat leidt tot een bekwaamheidsattest. In de meeste gemeenten of zelfs politiezones was dit in het verleden vaak slechts één iemand.

Je kan er best ten alle tijden voor zorgen dat norm niet overschreden wordt. Zowel de organisator als de dj/artiest of groep kunnen verantwoordelijk gesteld worden. De organisator, die als goede huisvader optreedt, gaat de toepasselijke norm contractueel meedelen aan de deejay/artiest of groep. Dit betekent echter niet dat de organisator vervolgens oogluikend kan toestaan dat de normen voortdurend overschreden worden. Het is de organisator die een norm gekregen heeft van de gemeente. De organisator moet dus bewaken dat deze norm ook gerespecteerd wordt door interne en externe medewerkers. Het is ook de organisator die moet voldoen aan de flankerende maatregelen (meten, registreren, oordopjes,….). De organisator kan best contractueel vastleggen dat boetes zullen verhaald worden op de deejay/artiest, alsook alle schade (ook economische ten gevolge van gerechtelijke sluiting inrichting, stilleggen muziekactiviteit,…) ten gevolge van overschrijding van de geluidsnormen. Dit bij de burgerlijke rechtbank van arrondissement ‘X’.

Download een modelcontract voor dj's

Download een modelcontract voor bands

Je hoeft niet bij elke activiteit in een ingedeelde inrichting (klasse 3 of klasse 2) te meten. De meetverplichtingen hangen samen met de categorie waarin de muziekactiviteit op zich plaats vindt en niet tot welke klasse een zaal behoort.

Zo zal je bij een muziekactiviteit in een niet-ingedeelde zaal waarvoor je een uitzondering hebt gekregen tot 100dB(A)LAeq60min verplicht moeten meten en registreren.

Omgekeerd zal je open Yoga-activiteit (met Zen-muziek op de achtergrond) die plaats vindt in een klasse-2-vergunde zaal niet moeten meten, tenzij je boven 85dB(A)LAeq15min gaat.

Een goede praktijk is steeds: is er een meetsysteem aanwezig dan kan je best meten.

De wet zegt overigens niets over een jaarlijkse kalibratie van het klasse-2-meetsysteem. Dat is dus niet wettelijk verplicht maar is wel een voorbeeld van goede praktijk.