Burgerlijke aansprakelijk-heid & lichamelijke ongevallen

Verplicht voor jeugdhuizen

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is de verplichte basisverzekering voor vrijwilligers. Alle vzw’s zijn verplicht hun vrijwilligers te verzekeren met een polis BA. Dat staat beschreven in de ‘wet betreffende het vrijwilligerswerk’.
 • Deze verzekering dekt schade die het gevolg is van een fout waarvoor jouw organisatie aansprakelijk kan worden gesteld.
 • Voorbeeld: de lamp in de inkomhal van jouw jeugdhuis is stuk en werd niet tijdig vervangen. Hierdoor struikelt een bezoeker en raakt deze gewond. De verzekering dekt niet alleen de aansprakelijkheid van de vzw maar ook die van kernleden en medewerkers.

Lichamelijke ongevallen

 • Deze verzekering beschermt het jeugdhuis tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Deze dekking telt voor alle activiteiten georganiseerd door of met medeweten van het jeugdhuis en geldt dus ook voor activiteiten die buiten het lokaal plaatsvinden. Ook ongevallen op weg of naar een activiteit zijn verzekerd.
 • Bij IC verzekeringen is de polis lichamelijke ongevallen gekoppeld aan de polis burgerlijke aansprakelijkheid

Polis bij IC

Formaat sloot een overeenkomst met IC-verzekeringen. IC gaat op de verzekeringsmarkt op zoek naar de meest interessante polissen voor en op maat van jeugdhuizen. Om gebruik te kunnen maken van deze voordelige polissen moet je jeugdhuis lid zijn van de federatie.

 • De verzekeringspolis staat niet op naam van de leden of medewerkers maar wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal aanwezigen op vrijdag en zaterdag.
 • Er is bij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid geen franchise van toepassing. Alle schade (vanaf 0 euro) wordt vergoed.
 • Alle sport- en ontspanningsactiviteiten zijn met de polis lichamelijke ongevallen verzekerd. Ook ongevallen op weg van of naar een activiteit of vergadering zijn verzekerd. Gevaarlijke sporten zijn niet gedekt met deze polis.
 • De premie voor de polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen bedraagt 2,26 euro per persoon per jaar (taksen inbegrepen).
 • Nog geen polis bij IC? Vraag meer info.

Uitbreiding overlijden, blijvende invaliditeit + dagvergoeding bij loonverlies

Je kan de verzekering BA en lichamelijke ongevallen uitbreiden met een verzekering overlijden en invaliditeit + dagvergoeding bij loonverlies. Je moet deze bijkomende verzekering niet afsluiten voor iedereen in je organisatie. Je kan het zien als een extra dienstverlening voor de vaste medewerkers. Bijvoorbeeld: een medewerker valt van een ladder en belandt in een rolstoel.

Polis bij IC

 • Je kan deze verzekering enkel afsluiten als je ook een polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen hebt bij IC.
 • Als je hetzelfde aantal personen verzekerd dan in je BA en je polis lichamelijke ongevallen, is er geen namenlijst nodig. Je kan de uitbreiding ook afsluiten voor een beperkt aantal vaste medewerkers. In dit geval is er wel een namenlijst nodig.
 • De premie voor de uitbreiding bedraagt 0,85 euro per persoon (taksen inbegrepen) per jaar.
 • Wie enkel medewerkers op naam verzekerd, kan kiezen voor een zwaardere dekking. Afhankelijk van de bedragen betaal je dan 2,06 euro of 3,90 euro per persoon (taksen inbegrepen).
 • Nog geen polis bij IC? Vraag meer info