Brandveiligheid

Waarover gaat het?

 • Elke gemeente heeft een reglement voor de brandveiligheid van horecagelegenheden. Jeugdhuizen met een toog vallen onder deze reglementering omdat ze als permanente drankgelegenheid worden aanzien. De controle van de brandveiligheid en het afleveren van de nodige attesten hangt meestal samen met de exploitatievergunning. Je kan je best bij jouw gemeentebestuur informeren. Valt het jeugdhuis onder de reglementering van Vlarem (= het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning), dan zijn er specifieke normen die vaak strenger zijn dan wanneer dat niet het geval is.
 • Bij de opening van een jeugdhuis zal de brandweer zorgen voor een attest waarop staat hoeveel personen er maximaal zijn toegelaten in het gebouw. Dit hangt af van de oppervlakte, de (nood)uitgangen die rechtstreeks toegang geven tot het openbaar domein of de openbare weg, maar ook van het gemeentelijk reglement brandveiligheid.
 • Een voorbeeld: een jeugdhuis heeft een fuifzaaltje van 100m² en er zijn 4 deuren van 83 cm met een rechtstreekse uitgang naar het openbaar domein. De meeste reglementen gaan ervan uit dat er in een lege zaal (zonder meubels) maximaal 3 personen per m² toegelaten zijn. Bovendien is er per aanwezige persoon 1 cm uitgang nodig. In sommige gemeenten kunnen de normen strenger zijn. In dit voorbeeld zijn er dus maximum 300 aanwezigen toegelaten. Waren er slechts twee deuren van 83 cm elk, dan was het maximaal aantal toegelaten personen beperkt tot 166 personen, aangezien er maar 166 cm uitgang voorzien is.

Wanneer is advies van de brandweer nodig?

 • Bij een verbouwing. Vraag op voorhand advies van de brandweer bij een grote verbouwing. Zo vermijd je dat er achteraf een negatief advies komt, met een pak extra kosten als gevolg.
 • Bij een tijdelijke inrichting van het jeugdhuis. Het gaat hier niet alleen over het aanbrengen van brandbare materialen aan muren of plafonds maar ook over voorwerpen die bij een brand naar beneden kunnen vallen.
 • Bij het plaatsen van tenten voor grootschalige activiteiten. Tenten moet bijvoorbeeld altijd toegankelijk zijn voor brandweerwagens. Er moet dus een toegangsweg aanwezig zijn die voldoende breed is en die verhard is.

Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

 • Elk jeugdhuis, groter dan 50m², moet een verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing heben. Zo’n verzekering is nog iets anders dan de brandpolis die enkel het gebouw en/of de inboedel dekt. Als een jeugdhuis niet over een verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing beschikt, dan is de burgemeester verplicht het jeugdhuis te sluiten.
 • Lees hier meer over verzekeringen.

Communiceer erover!

 • Stel een draaiboek op met daarin alle voorzorgsmaatregelen, afspraken en stappen van een evacuatieplan.
 • Hang een lijstje uit met daarop noodnummers van de brandweer, politie, antigifcentrum, ambulance …
 • Hang evacuatierichtlijnen en pictogrammen op in je lokaal.
 • Je bent verplicht rookverbodsborden op te hangen, dit buiten aan de ingang, in de instuif, in elk apart lokaal en in de sanitaire ruimte.

Voorzorgsmaatregelen in en rond je gebouw

Infrastructuur

 • Zorg voor de nodige brandbestrijdingsmiddelen (blusdeken, brandblussers …) en onderhoud deze goed.
 • Plaats brandbare en gevaarlijke producten buiten het bereik van de leden in een afsluitbare metalen kast.
 • Zorg ervoor dat de vluchtwegen en trappen altijd vrij zijn en voorzie veiligheidsverlichting in de nabijheid van de uitgangen, evacuatiewegen en trappen.

Check it

 • Laat je elektriciteit- en verwarmingstoestellen (gas, stookolie) regelmatig checken.
 • Test jaarlijks de brandveiligheid van jouw jeugdlokaal aan de hand van de checklist brandveiligheid.

Omgeving

 • Je gebouw en de omgeving ervan moet permanent toegankelijk zijn voor brandweervoertuigen. Voorzie best in de nabije omgeving ook een verzamelplaats waar iedereen kan verzamelen in geval van brand.

Verzekering

Wil je meer informatie over brandveiligheid? Surf dan naar de website van jeugdlokalen.be.