Brand

  • De brandverzekering vergoedt schade aan gebouwen of inboedel, dus aan onroerende of roerende goederen.
  • Voorbeeld: er breekt brand uit in het jeugdhuis en de toog is afgebrand.
  • Afstand van verhaal: in huurcontracten wordt al eens gesproken over ‘afstand van verhaal’. Als dat voorzien is in jouw huurcontract of gebruikersovereenkomst, moet je als huurder zelf geen brandverzekering voor het gebouw afsluiten. Het is dan de eigenaar die dat doet. Controleer wel of de schade aan derden mee gedekt wordt in de polis van de eigenaar.
  • Verenigingen die hun lokalen verhuren aan derden, kunnen zelf een brandverzekering afsluiten waarin afstand van verhaal is toegestaan. Dit wil zeggen dat jouw brandverzekering (voor het gebouw) dan ook geldt voor de huurders. Hou er rekening mee dat je best een schriftelijke overeenkomst hebt tussen de huurder en het jeugdhuis.
  • Het is aangeraden om als huurder een eigen brandverzekering voor de inboedel af te sluiten. Denk eraan dat je verantwoordelijk bent voor alle toestellen van derden die onder jouw hoede staan (bijvoorbeeld tapinstallatie, tafelvoetbalspel …). Kijk dus bij de eigenaar van de toestellen na of deze verzekerd zijn.

Polis bij IC

  • De premie wordt gemaakt op maat van je werking, na bezoek van een schatter.
  • Contacteer IC voor meer informatie.