Brainstormen

Een geniaal idee groeit meestal uit een productieve brainstorm. Brainstormen is een methode om zoveel mogelijk verschillende ideeën over een bepaald onderwerp te verzamelen binnen een relatief korte tijd. Maar hoe kan je nu het best brainstormen? Met dit stappenplan ben je al een heel eind op weg.

Brainstormen in 6 stappen

1. Een duidelijke en concrete vraag

 • Beperk je tot 1 vraag.
 • Laat de brainstormleider, vóór je begint, de vraag duidelijk opschrijven.
 • Begin met ‘Hoe kan je…’ of ‘Hoe kunnen we…’. Je kan dus brainstormen om nieuwe activiteiten te verzinnen, om ideeën te bedenken om meer bezoekers in het jeugdhuis te krijgen ...

2. Introductie

 • De brainstormleider leidt de brainstormsessie in door het doel van de brainstorm uit te leggen.
 • Daarnaast legt hij/zij de regels uit die gelden tijdens brainstormen (zie kader). Het is belangrijk dat de brainstormleider tijdens het brainstormen deze spelregels goed bewaakt en ingrijpt wanneer de anderen zich hier niet aan houden.

3. Warming-up

 • Voor je start met het eigenlijke brainstormen, kan je nog een soort van warming-up doen. Door de hersens ‘op te warmen’ gaat het brainstormen je beter af.
 • Zorg ervoor dat een warming-up oefening niet te lang duurt. 5 tot 10 minuten is voldoende. Zo’n warming-up kan je ook doen als je na een lange sessie brainstormen merkt dat iedereen toe is aan een leuk intermezzo en nieuwe frisse wind.

o Idee 1: Associëren met willekeurige woorden. De ene noemt een woord, de andere maakt een associatie op dit woord. En ga zo door tot je ver verwijderd bent van het startwoord.

o Idee 2: Verzin een adjectief met dezelfde beginletter als je naam: ‘brave Barbara’.

4. Let's brainstorm

Brainstormregels

 • No comment. Geef geen commentaar. Niemand velt een oordeel over de ingebrachte ideeën.
 • Aandacht op kwaliteit. Het gaat in eerste instantie om het aantal ideeën, niet om de kwaliteit van de ideeën. Het achterliggende idee is dat door zo veel mogelijk ideeën op te sommen er altijd wel een bruikbaar idee bij zit. Hoe meer hoe beter.
 • Freewheel. Geen idee is te gek. Tijdens een brainstorm mag je helemaal losgaan. Out of the box is hier key.
 • Lift mee. Blijf niet in je eigen hoofd hangen. Surf mee op andermans ideeën.
 • 1+1=3. Door goede ideeën te combineren, kom je tot nog betere ideeën.

5. Ideeën selecteren

Je hebt nu heel wat ideeën verzameld. Tijd om de beste ideeën te kiezen. Een aantal handige tools om ideeën te selecteren.

 • Top-3: Laat iedereen zijn 5 favoriete ideeën opschrijven. Stel hieruit een top-3 samen.
 • Waardering: Laat iedereen de ideeën waarderen door de verschillende voorstellen een cijfer te geven. De drie ideeën met de meeste punten worden dan verder uitgewerkt.
 • COCD-box van het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken:
 • Iedereen krijgt 5 tot 10 blauwe, rode en gele stickers (‘stippen’).
  • Blauw: nuttige, haalbare, weinig originele en perfect uitvoerbare ideeën
  • Rood: originele, vernieuwende en uitvoerbare ideeën
  • Geel: nog niet realiseerbare, zeer originele ideeën/dromen voor de toekomst
 • Je bekijkt de ideeënlijst en plakt blauwe, rode en gele stickertjes bij de gekozen ideeën.
 • Plaats tien tot vijftien ideeën met de meeste stickers (in alle kleuren) in de COCD-box. De begeleider tekent een grote COCD-box op een flap.

Grafiek_bovenlokale_projecten

6. Ideeën uitwerken

Werk de ideeën verder uit. Vraag je af hoe, wat, waar, waarom, wat zijn de gevolgen, de voordelen, moeilijkheden …