Belastingen

Als jeugdhuis betaal je een aantal taksen, heffingen en belastingen. Twee daarvan zijn gelinkt aan de vzw: de rechtspersonenbelasting en de taks op de vzw. De andere staan los van de vzw-wetgeving.

Ook vzw’s moeten een belastingaangifte indienen. De jeugdhuizen vallen onder de vzw’s die een rechtspersonenbelasting indienen. Dit kan vanaf aanslagjaar 2014 enkel nog online via biztax. Als je toch nog een papieren versie wilt, moet je ieder jaar een gemotiveerd verzoekschrift opsturen naar de federale belastingdienst. Dan gebeurt de aangifte via Formulier 276.5

In de praktijk komt het erop neer dat de meeste kleine jeugdhuizen een blanco-aangifte mogen indienen. Je moet als jeugdhuis wel een pdf-versie uploaden van de jaarrekening. In Assist kan je deze afdrukken via financiële rapporten en verslagen.

Let wel. De sanctie voor het niet aangeven van de rechtspersonenbelasting, ook al ben je geen belasting verschuldigd, is een administratieve boete van 625 euro. Deze kan verhaald worden op de leden van het bestuur. Doe je twee jaar op rij geen aangifte, dan verdubbelt dat bedrag.

Vergeet deze kleine administratieve handeling dus niet en vermijd eventuele boetes. Want zelfs bij het niet indienen van de belastingaangifte en het betalen van de administratieve boete, zal de belastingdienst alsnog een aangifte eisen.

De tweede taks die gelinkt is aan de vzw, is de taks op de vzw. of ook wel de patrimoniumtaks genoemd. Meer informatie hierover vind je hier.