begeleidingstraject voor lokale overheden

Formaat begeleidt je stad of gemeente met het ontwikkelen van een duidelijke visie op open jeugdwerk. We helpen steden en gemeenten bij het vormen van een goed ondersteuningskader (inhoudelijk, logistiek, financieel) en bij het begeleiden van de jeugdinitiatieven in de stad of gemeente.

Formaat biedt verschillende mogelijkheden aan. Je kiest zelf welk traject het beste bij jouw stad of gemeente past. We vertrekken vanuit een grondige analyse van het open jeugdwerklandschap en de voorziene ondersteuning. We denken na over de toekomst: waar willen de jongeren naartoe met hun jeugdwerking? In een rapport beschrijven we onze bevindingen en formuleren we uitdagingen en kansen voor de toekomst.

Nadien begeleiden we de verschillende actoren om werk te maken van een sterk open jeugdwerk:

  • Begeleiding van het lokaal bestuur, met betrekking tot financiĆ«le, inhoudelijke, logistieke en infrastructurele ondersteuning
  • Begeleiding van de bestaande jeugdinitiatieven, om hun werking te versterken, herdenken en hun vrijwilligers en beroepskrachten te begeleiden en coachen

data/upload/assets.mus.jpg

Procedure

Formaat biedt een beperkt aantal begeleidingen per jaar aan. In de eerste helft van 2019 roepen we lokale overheden op om in te schrijven, in de tweede helft starten we de begeleidingen.

Stappenplan

1. Interesse
Voel je dat er in je gemeente nood is aan een visie op en ondersteuning van open jeugdwerk? Neem contact op met Formaat en vraag een gesprek aan.

2. Offerte
Na het gesprek maakt Formaat een offerte op. Hierin staat welke stappen we zullen nemen en wat de totale kostprijs is van het traject.

3.Intekenen
Je tekent in voor 1 juni (start traject najaar 2019) of 1 oktober (start traject voorjaar 2020).

Prijs

De kostprijs van het volledige traject is afhankelijk van het aantal (halve) dagen dat het traject zal duren. We hanteren een vaste dagprijs. De totale kostprijs is afhankelijk van het aantal jeugdwerkingen en de grootte van het traject. Na een verkennend gesprek krijg je zicht op de mogelijke kostprijs.

Praktisch

Heb je vragen? Wil je meer informatie? Wens je een gesprek over een eventueel traject in jouw stad of gemeente? Contacteer Jan Verbrugge, ondersteuner voor lokale overheden, via lokaalbeleid@formaat.be of 0496 490 460.