Artistieke expressie = kunst maken met jongeren

Een kunstenaar kijkt naar de wereld met zijn eigen bril (achtergrond, context etc), hij ordent de wereld en geeft er expressie aan.

De manier waarop een kunstenaar omgaat met zijn omgeving belichaamt de drie grote categorieën om met jongeren rond kunst aan de slag te gaan: actief, receptief of reflectief.

  • Actief is het zelf beoefenen van een kunstdiscipline zoals dans, theater, beeldende kunst, etc. Je leert hierdoor vooral op technisch niveau materialen en technieken kennen en gebruiken.
  • Receptief betekent het kijken en luisteren naar kunstproducten zoals een dans- of theatervoorstelling, een tentoonstelling, etc. Hierdoor leer je kenmerken, stijlen en stromingen herkennen en kan je over de kunstuiting praten. De derde manier sluit daar op aan.
  • Reflectief omgaan met kunst. Dat betekent dat er over kunst nagedacht en gepraat wordt. Dit reflecteren vindt eigenlijk voortdurend plaats tijdens artistieke processen en vormt de basis om inhoudelijk rond kunst te werken.

De drie categorieën vullen elkaar aan: uiteindelijk ligt de totaalbeleving van kunst in een mix van de drie categorieën. Een goed project artistieke expressie in jouw jeugdhuis maakt ook deze mix. De focus in de bovenlokale projecten ligt echter wel duidelijk op de actieve beleving. Het beoefenen dus van een discipline, het creëren, het werken aan een resultaat, een toonmoment, iets om mee naar buiten te komen.

Kort gezegd betekent artistieke expressie in jouw jeugdhuis dan dat er vooral kunst gemaakt wordt, in individuele trajecten of in groep. De inhoud van de artistieke projecten kan erg divers zijn. Sommige jeugdhuizen vertrekken vanuit de klassieke kunstdisciplines zoals dans, theater, beeldende kunst, film, fotografie, muziek, etc. Maar het wordt vaak interessanter wanneer er een inhoudelijke lijn wordt gekozen die richting geeft aan de discipline.

Enkele voorbeelden uit de praktijk: upcycling als rode draad in textielontwerp of meubeldesign, licht en geluid in de publieke ruimte als rode draad voor audiovisuele kunst, dialect als rode draad voor singer-songwriters en filmmakers, etc.

Meer info?
Mail naar roxanne.cox@formaat.be.