Arbeids-ongevallen

Verplicht voor jeugdhuizen die personeel in dienst hebben.

Werkingen die personeel in dienst hebben, moeten voor hun werknemers verplicht een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Dit geldt ook voor tijdelijke werknemers en jobstudenten. De verzekering zorgt voor een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie of overlijden na een ongeval tijdens de werkuren of op weg van en naar het werk.

Polis bij IC

Formaat sloot een overeenkomst met IC-verzekeringen. IC gaat op de verzekeringsmarkt op zoek naar de meest interessante polissen voor en op maat van jeugdhuizen. Om gebruik te kunnen maken van deze voordelige polissen moet je jeugdhuis lid zijn van Formaat.

  • Voor bedienden bedraagt de premie 0,60% van het jaarloon plus taksen (3,75%). De minimumpremie per contract is jaarlijks 57,73 euro (taksen inbegrepen).
  • Nog polis bij IC? Vraag meer info.