Afspraken met vrijwilligers, tappers en dj’s

Overeenkomst

In een jeugdhuis staan vrijwilligers meestal niet te springen om een overeenkomst te tekenen. Dat past niet binnen de aard van vrijwilligerswerk en vrijwilligers zien dat als een inperking van hun vrijheid. Dan kan het een oplossing zijn om enkel de belangrijkste afspraken, zonder handtekeningen, op papier te zetten. Wettelijk is een vzw ook verplicht een informatienota voor de vrijwilligers op te stellen. Hierin vindt de vrijwilliger minstens alle info over de afgesloten verzekeringspolissen en de afspraken over het terugbetalen van de gemaakte kosten.

Informatienota

Het is uiteraard belangrijk je vrijwilligers goed te informeren en duidelijke afspraken te maken. Voor welke activiteiten kan hij/zij worden ingeschakeld? Welke verzekeringen heb je voor je vrijwilligers? Hoe zit het met onkostenvergoedingen? Al deze dingen neem je best op in een informatienota.

Een model van zo'n informatienota.

Reglement voor tappers en dj's

Aanvullend aan het binnenhuisreglement en de informatienota voor vrijwilligers, stel je best een reglement op voor tappers en dj's. Daarin neem je de wetten en regels (federaal, Vlaams, gemeentelijk en van het jeugdhuis zelf) op waaraan zij zich moeten houden binnen.

Een model van zo'n reglement.

Binnenhuisreglement

De meeste jeugdhuizen hebben naast hun statuten een binnenhuisreglement. Dat regelt de inspraakkansen in het jeugdhuis en geeft een overzicht van de belangrijkste afspraken.