Afscheid nemen

Op een gepaste manier afscheid nemen is zeer belangrijk. Je bedankt en erkent daarmee immers het engagement van de vrijwilligers. Denk best ook even na over op welke manier de vrijwilliger afscheid wil nemen. Wil de vrijwilliger graag in de belangstelling staan of juist liever in stilte vertrekken? Het is belangrijk om te weten wat de wensen en behoeften van de vrijwilligers zijn. Maar ook welke aandacht je als jeugdhuis geeft aan een afscheid. Het afscheid is een geschikt moment om de vrijwilliger te belonen voor zijn of haar inzet. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een afscheidsdrink of feestje als je kiest voor een afscheid in groep ofwel met een boeken- of andere geschenkbon.

Een afscheidsbabbel

Als iemand stopt als vrijwilliger in het jeugdhuis is het goed om even terug te kijken op wat de voorbije periode voor zowel de vrijwilliger als het jeugdhuis heeft betekend. Bovendien is het zinvol om te evalueren wat goed gaat binnen het jeugdhuis en wat beter kan. Zo kan zelfs een ontevreden vrijwilliger met een goed gevoel afscheid nemen.

Tijdens een babbel kunnen de volgende vragen aan bod komen:

  • Wat is de reden om te stoppen als vrijwilliger?
  • Hoe evalueer je de vrijwilligerstijd op vlak van uitdaging, afwisseling en ervaringen opdoen?
  • Was het steeds duidelijk van wat er van jou verwacht werd?
  • Wat vond je prettig en minder prettig in het jeugdhuis?
  • Welke veranderingen vind jij wenselijk?
  • Wat laat de vrijwilliger achter en hoe worden de zaken overgedragen?

Jeugdhuizen kunnen veel leren uit een exitgesprek. Het geeft inzicht in wat niet goed ging en wat aangepast kan worden. Bovendien is het ook nodig om tijdig te bekijken wat de vrijwilliger achterlaat en welke taken er overgedragen moeten worden. En er zijn misschien organisaties of firma’s die op de hoogte gesteld moeten worden dat de vrijwilliger bij jullie gestopt is. Of er moet er een overdracht gebeuren van het archief dat de vrijwilliger heeft opgebouwd. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk documenten ook toegankelijk blijven voor andere medewerkers. Als je goede afspraken maakt over de overdracht, dan is dat voor de vrijwilliger meteen een vorm van waardering. Het toont aan dat het verrichte werk van belang was voor het jeugdhuis.