Affiches en flyers

Je fuif of evenement aankondigen via affiches of flyers, en die massaal verspreiden, is nog altijd een veelgebruikt kanaal. Er zijn een aantal zaken die je zeker op een affiche of flyer moet vermelden.

Tekst

Handig om te weten:

 • Wat je organiseert;
 • Wanneer? (datum en aanvangsuur);
 • Waar ?(zaal en gemeente);
 • Wie (DJ, groep) zorgt er voor de muziek;
 • Toegangsprijzen;
 • Eventuele sponsors;

Verplicht:

 • Bij flyers: ‘verboden op de openbare weg te werpen’
 • Wie organiseert het evenement/activiteit – Hier vermeld je verplicht de naam van je jeugdhuis, voorafgegaan of gevolgd door ‘vzw’ + hat adres van de maatschappelijke zetel van je vzw.
 • Verantwoordelijke uitgever / v.u. – Dit moet een meerderjarige inwoner van België zijn. Je vermeldt de volledige naam en (persoonlijk) adres. Bij illegaal plakken, wordt eerst de verantwoordelijke uitgever aangesproken en vervolgens de organisatie.

Beeld

 • Jij bent niet de enige die affiches maakt: zorg dat je opvalt
 • Als je foto’s gebruikt die je niet zelf gemaakt hebt, zorg dan dat je de toestemming hebt van de auteur, fotograaf … De auteurswet zegt dat je zonder toestemming van de rechthebbende beschermde werken niet zomaar mag kopiëren. De auteursrechtelijke bescherming van de auteur geldt tot 70 jaar na zijn of haar overlijden.
 • Let er ook op dat je geen personen zichtbaar afbeeldt zonder hun toestemming.

Verspreiden

Plakken

 • Cafés, winkels, frietkoten, jeugdhuizen
  Er zijn geen beperkingen op het ophangen van affiches in winkels, cafés, frietkoten … zolang je toestemming van de uitbater hebt.
 • Plakpalen of plakzuilen
  In heel wat gemeentes heb je officiële plakpalen. Vraag in je gemeente na wat de afspraken zijn.
 • Publiciteitsborden op de weg
  Als je ervoor kiest om grote affiches op borden te bevestigen en die langs autowegen te plaatsen, moet je je aan een aantal regels houden.
  • Voor gemeentelijke wegen is de gemeente bevoegd. Vraag bij de politie of op de bouwdienst van je gemeente na welke regels er zijn. In sommige gemeentes is een bouwvergunning nodig, op andere plaatsen kan het zo, of soms wordt de aanvraag altijd geweigerd omdat er officiële plakzuilen zijn.
  • De meeste invalswegen zijn gewestwegen. Toch moet je eerst de toelating van de gemeente verkrijgen. Meestal moet je via de bevoegde ambtenaar (verantwoordelijk voor verkeer) een vergunning aanvragen bij de provinciale dienst Wegen en Verkeer. Zijn ze in de gemeente hiervan onvoldoende op de hoogte, dan kan je zelf rechtstreeks contact opnemen met deze provinciale diensten.
  • Informeer je vooraf goed. Als je borden plaatst zonder toelating, is dat strafbaar en moet je opdraaien voor de kosten die gemaakt zijn om de borden te verwijderen.
 • Andere plaatsen
  Borden plaatsen op private gronden vb. weilanden is ook aan regels onderworpen. Net als het plaatsen van verplaatsbare karretjes (met daarop de borden of constructie) die je langs de kant van de weg plaatst, of het plaatsen van panelen in je voortuin. Informeer vooraf goed bij je gemeente.
 • Affichetaks
  Voor sommige affiches moet een ‘belasting voor aanplakking’ betaald worden, beter gekend als de affichetaks. Deze taks geldt voor alle affiches van het formaat A0 of groter, die zichtbaar voor het publiek worden opgehangen. Voor deze affiches geldt een aanplakkingstaks van 50 cent per m².

Uitdelen folders en flyers

Wil je op drukke openbare plaatsen flyers voor je evenement uitdelen, informeer dan bij je gemeente wat de afspraken hierover zijn. Het kan zijn dat je een vergunning nodig hebt, ook op andere evenementen vb. festivals kan de gemeente regels voorzien. A ls je flyers wil uitdelen, zorg dan dat ze niet op de openbare weg terechtkomen of achterblijven. In privé-eigendommen (café, school, station, enz.) heb je de toestemming nodig van de eigenaar.