Dag van de beroepskracht

Dag van de beroepskracht: donderdag 23 februari 

In 2016 keek Formaat naar de toekomst. Op ons congres Later als ik jong ben, stelden we onze toekomstvisie op jeugdhuiswerk voor: het jeugdhuiswerk zal onafhankelijk, verbindend, herverdelend en uitbrekend zijn.

Wat we hier mee bedoelen? Dit leggen we je uit op de dag van de beroepskracht. Dé dag waarop de professionals uit de Vlaamse jeugdhuizen samenkomen om te bouwen aan het huidige en toekomstige jeugdhuiswerk.

Wat hebben jeugdhuizen nodig om echt onafhankelijk te zijn? Om minder afhankelijk te zijn van subsidies of keuzes van het lokaal bestuur? Om jongeren en hun projecten optimaal te versterken? Om meer jongeren met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden in een verdeelde samenleving? We gaan samen jou, professional in de sector, en collega’s op zoek naar antwoorden op deze vragen. Het resultaat van de dag? Een lijst met tips waar jij de dag nadien mee aan de slag kan.

Hoe pakken we dit aan? Na een keynote van Formaat over onze toekomstvisie op jeugdhuiswerk werken we verder in kleinere groepen rond 5 prioritaire thema’s (zie onder). Je kiest zelf een thema waar je mee aan de slag wil. Voor elk thema voorzien we een inspirerende spreker en een praktijkvoorbeeld en denken we na over hoe jeugdhuizen, professionals en de sector concreet rond dit thema aan de slag kunnen. Hoe hebben jij en je collega beroepskrachten al rond dit thema gewerkt? Hoe pakken andere organisaties dit aan? Hoe zie jij jouw jeugdhuis en andere jeugdhuizen verder evolueren rond thema en wat is er hiervoor zeker nodig? In de tweede ronde, na de lunch, bouwen we hierop verder en bedenk je samen met collega’s acties om hier concreet mee aan de slag te gaan in je eigen jeugdhuis. We sluiten deze inspirerende dag af met een fijne receptie.

PROGRAMMA

9u30 Onthaal met koffie

10u00 Welkom en keynote (plenum)

11u00 Inspiratie (expert aan het woord)

11u45 ronde 1: aanbevelingen voor de toekomst

12u45 lunch

13u45 Interactief plenum (voorstellen aanbevelingen)

14u15 Inspiratie (good practice uit de sector)

15u00 ronde 2: aan de slag in jouw jeugdhuis

16u30 receptie

THEMA’S

Het jeugdhuis doet zijn goesting (VOLZET)

In het jeugdhuis kunnen jongeren doen waar ze zin in hebben. Maar is dat ook zo voor het jeugdhuis? Kan het jeugdhuis doen waar het zin in heeft? Vaak zijn er heel wat verwachtingen van de gemeente of van een andere overheid die subsidieert. Het jeugdhuis moet vaak heel wat activiteiten doen die geld opbrengen om loonkosten, huur, energie, … te betalen. Kan het anders? Is het belangrijk dat je als jeugdhuis kan doen waar je zin in hebt? Hoe maak je het jeugdhuis onafhankelijk en neem je het heft weer volledig in eigen handen?

Denken met ons mee?

  • Hans Dewitte

Hans Dewitte is coordinator van vzw ‘Klein Verhaal’ in Oostende. Klein Verhaal organiseert, als participatieve kunstenpraktijk, ontmoetings- en creatieplekken in Oostende waar mensen in kunst kunnen duiken. Hans Dewitte komt ons vertellen hoe Klein Verhaal erin slaagt om zijn eigen koers te varen en daarbij resoluut te kaart te trekken voor de noden en behoeften van hun doelgroepen. 

Jeugdhuizen maken jongeren sterker

Sla de krant open en je wordt elke week wel geconfronteerd met onheilsberichten over jongeren die eenzaam, zonder werk, zonder diploma, zonder zelfvertrouwen, … zijn. Vaak lees je verderop in die artikels dat niet alle jongeren hier in gelijke mate mee geconfronteerd worden. Steeds meer jeugdhuizen versterken jongeren om de uitdagingen op hun pad aan te gaan. Dit is geen gemakkelijke opdracht. Hoe doe je dat concreet? Je jeugdhuis ombouwen tot een mentaal fitnesscentrum?

Denken met ons mee?

  • Yasmia Setta

Yasmia werkt als projectmedewerker bij MSC Alhan en is verantwoordelijk voor het project Meetingpoints. Deze Meetingspoints brengen tussen jongeren dialoog opgang over hun identiteit en over thema’s waar ze van wakker liggen. Daarnaast is ze ook bestuurslid bij Muslinked (een platform voor Moslim jongeren) en is ze mede oprichtster van Amana vzw. Amana is een organisatie van gepassioneerde jongeren die streven naar een blijvende, duurzame verandering in het leven van jonge mensen.

  • Femke Hintjens

Femke Hintjens is projectmedewerker van jeugdcentrum Den Eglantier in Berchem. Via een tienerwerking en een aanbod op maat slaagt Den Eglantier er in om een divers en jong publiek te bereiken. Femke stelt zich tot doel om jongeren, met zeer verschillende (sociaal economische) achtergronden maximaal kansen te geven om te ontplooien en zich te ontwikkelen. Ze komt iets meer vertellen over hoe ze dit aanpakt, wat goed werkt, waar ze tegen aan loopt. 

Jeugdhuizen verbinden jongeren

Dat de samenleving steeds meer divers wordt, hoeven we je niet te vertellen. Maar zie je die diversiteit ook terug ik je werking? Slagen jullie er in om duurzame contacten te bouwen tussen de verschillende groepen in je buurt of gemeente? Lukt het om al die groepen onder één dak te laten samenleven? We stellen ons de vraag hoe jeugdhuizen kunnen omgaan met de diversiteit in de samenleving en hoe jij daar meteen werk van kan maken.

Denken met ons mee?

  • Kris Devisscher:

Kris is stafmedewerker ‘personen met een beperking’ bij Demos vzw en heeft jarenlang professionele ervaring opgebouwd over jeugdwerk en superdiversiteit. Hij schreef ook mee aan het boek ‘Niets meer dan Gelijkheid. Een boek over jonge mensen, superdiversiteit en hoe het jeugdwerk jongeren maximaal kansen kan geven, ontmoeting kan stimuleren,…. .

  • Rina Rabau

Rina is sociologe van opleiding en momenteel actief als beleidsmedewerker van Groen-schepen Annalise Gadaleta in Molenbeek. Daarnaast is ze initiatiefneemster van Mechelen Macht, een online platform met als doel om Mechelaars, met verschillende achtergronden met elkaar te laten kennis maken. Ze was ook jarenlang voorzitter van Bana vzw in Leuven. Een organisatie die mensen, met affiniteit voor de democratische republiek Congo, met elkaar samen brengt en verbindt.

De publieke ruimte als jeugdhuis (VOLZET)

Hangjongeren, nog niet zo lang geleden waren ze een hot item. Vandaag is de term gelukkig een beetje ondergesneeuwd. De jongeren op de straten, pleintjes en in de parken zijn gelukkig niet verdwenen. Jongeren blijven hun plekjes zoeken en gebruiken de publieke ruimte nog steeds als ontmoetingsplek. Dit leidt soms tot spanningen. Verwacht wordt dat de druk op de publieke ruimte ook steeds groter zal worden. Kan het jeugdhuiswerk iets betekenen voor de plaats die jongeren opeisen in de publieke ruimte?

Denken met ons mee?

  • Mattias De Backer

Mattias De Backer is onderzoeker aan het departement Criminologie van de VUB. Hij schreef een doctoraatstudie over Brusselse jongeren en tieners in de publieke ruimte. Hij vertelt je wat succesvolle jongerenplekken zijn en wat je als jeugdhuis kan doen in de publieke ruimte.

  • Pepijn Kennis

Pepijn Kennis is coördinator van vzw Toestand. Toestand vzw stelt zich tot doel om leegstaande gebouwen, tijdelijke invullingen en publieke ruimtes een nieuwe dynamiek te geven. Eén van hun projecten is Allee du Kaai in Brussel.

Pepijn komt ons meer vertellen over hoe je, samen met buurtbewoners, leegstaande of ongebruikte ruimtes kan omtoveren in inspirerende ontmoetings –en creatieplekken voor de buurt.

Het jeugdhuis als motor voor lokale verandering en maatschappelijke actie

Burgerbewegingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Hun centrale uitgangspunt? De klassieke democratie heeft gefaald. Beleid maken via participatie en inspraak is volgens hen de toekomst. Participatie en inspraak, zijn dat geen kernbegrippen uit de jeugdhuismethodiek? Kan een jeugdhuis een motor zijn voor (lokale) verandering? Hoe maak je jongeren warm voor ‘het maatschappelijke debat’? Hoe organiseer je die participatie en inspraak? En hoe motiveer je jongeren tot actie?

  • Thomas Goorden:

Thomas Goorden is initiatiefnemer van het productiehuis ‘een wereld met lef’. Daarnaast houdt hij ervan om dialoog en beweging op gang te brengen met en tussen burgers. In 2018 zal hij bijvoorbeeld deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen met een burgerlijst die hij samen met een aantal andere bezielers in het leven geroepen heeft. Hij komt ons iets vertellen over deze burgerlijst, burgerschap en burgerbewegingen. Verder laat hij zijn licht schijnen over hoe jeugdhuizen lokale actie kunnen op gang brengen.

  • Filip Baltau:

Filip Baltau werkt bij JES (stadslabo) en coördineert het jeugdcentrum De Branderij in Antwerpen. Met De Branderij was hij van dichtbij betrokken bij de organisatie van J100, een initiatief van Antwerpse jongerenorganisaties. De J100 geeft jongeren de kans om met anderen en beleidsmakers in dialoog te gaan over thema’s waar ze van wakker liggen.

PRAKTISCH

WANNEER donderdag 23 februari 2017

START 9u30

WAAR Jeugdcentrum Togenblik/Cultuurcentrum Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren

PRIJS 50 euro (leden) / 60 euro (anderen)

INSCHRIJVEN hier voor 16 februari 2017

MEER INFO www.formaat.be/vorming of stijn.bohez@formaat.be